Waarom wijzigt de "Bekercompetitie" ?

Het bestuur wenst zijn standpunt te verduidelijken aangaande de inrichting van de bekercompetitie. 

Dit werd ook al toegelicht op de vergadering op "1 september '23" waar elke club één of meerdere afgevaardigden kon sturen.

 

Het bestuur ziet het als zijn taak om zoveel mogelijk alle ploegen aan het spelen te krijgen.

Bij de inschrijvingen van dit seizoen is een evaluatie gebeurd van alle ploegen.

Omdat vorig jaar de opmerking is gekomen dat de afstanden soms te groot zijn in de lagere reeksen heeft het bestuur geopteerd om 3e en 4e afdeling samen te voegen om zo de best mogelijke regionale indeling te verkrijgen met de ploegen die we hebben.

Dit had echter 2 mogelijke nadelen, nl. 

  • Ploegen van 4e zouden mogelijk tegen te sterke tegenstanders uitkomen 
  • Er waren slechts 18 speeldagen in deze 2 reeksen van 3e terwijl er in 1e en 2e afdeling 22 speeldagen zijn.

Om deze beide mogelijke nadelen te ondervangen heeft het bestuur beslist om het teveel aan vrije vrijdagen voor de reeksen in 3e anders te gaan indelen door een schaal per reeks met één enkele heenronde. Die schaal duidt een winnaar aan die namens BTLB Oost-Vlaanderen mag deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap in die reeks.

 

De bekerpoules bij de start van het seizoen werden behouden.

Dit om, opnieuw, meer speelmomenten voor alle ploegen te hebben alsook te bepalen welke 6 clubs uit 1e en 2e afdeling niet verder zouden bekeren in de Beker van Oost-Vlaanderen en naar de Schaal 1e en 2e zouden gaan. Clubs uit 3e afdeling gaan niet meer verder in de Beker van Oost-Vlaanderen.

In de schaal 3e en 4e is men verzekerd van 9 speeldagen wat in de Beker überhaupt niet mogelijk is.

Gezien een terugvallen in een schaal van de eigen reeks na verlies in deze fase van de beker in deze formule niet mogelijk is zou dit weer meer dagen zonder tafelvoetbal betekenen voor zowel de club in kwestie alsook voor de clubs in de desbetreffende schaal die dan meer 'Bye' zouden krijgen.

Laat dat nu net zijn wat we niet wensen en waarom we dit alles zo inrichten.

 

Zoals hierboven aangegeven werd dit toegelicht op de vergadering van 1 september aan alle aanwezigen.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben maar staan natuurlijk ter beschikking mochten er vragen of onduidelijkheden of bij voorkeur zelfs verbetersuggesties zijn.


Sportieve groeten

Het bestuur