Beste kapitein en speler,

 

Zoals al een tijdje in de lucht hing, zien we ons helaas genoodzaakt het huidige seizoen 2019/2020 stop te zetten. De laatste 5 speeldagen zullen niet meer afgewerkt worden.

Het bestuur heeft beslist om geen kampioenen of dalers toe te kennen.

De reeksindeling voor het seizoen 2020/2021 zal gebeuren op basis van de sterkte van de ploegen.

De ranking van de spelers worden vastgelegd op deze 15 gespeelde speeldagen. Het minimum aantal sets om in aanmerking te komen voor een rankingwijziging wordt vastgelegd op 8 sets. (75% van de in het reglement vastgelegde 12 sets)

Volgende zaken werden beslist voor het seizoen 2020/2021

  • Voor het seizoen 2020/2021 heeft het bestuur beslist een éénmalige compensatie toe te kennen aan het inschrijvingsgeld. De som voor de waarborg blijft ongewijzigd. Het inschrijvingsgeld zal voor komend seizoen €65,- bedragen in plaats van de gebruikelijke €90,-

 

  • Play - Off systeem: door het merendeel van de clubs werd dit voorstel als positief ervaren. Het bestuur wil dit dan ook gaan invoeren vanaf dit seizoen. Een uitwerking van het systeem zal gebeuren op basis van het aantal ingeschreven clubs.

 

  • Er zullen geen kalenderboekjes gedrukt en verdeeld worden. De huidige situatie is sterk veranderlijk en daarom willen we alle communicatie doen via het officiële kanaal; de website

 

Onderstaand vinden jullie het inschrijvingsformulier voor het nieuwe seizoen.

Inschrijvingsformulier te downloaden

Hierin is niets veranderd.

Wij kijken uit om jullie inschrijving te mogen ontvangen voor 30 juni 2020.

 

Sportieve groeten

BTLB Oost-Vlaanderen vzw